English menu

STØTT JERNROSEN

STØTT JERNROSEN


 

Utskrift JERNROSEN er et privat initiativ og prosjektet er avhengig av økonomisk støtte. Ethvert beløp imøteses som støtte til Jernrosen Minnemonument, og kan gis av alle.

SLIK GJØR DU:

Send JERNROSEN til 2160 og gi 200 NOK (smstjenesten virker kun i Norge)

En donation kan også innbetales til:

kontonummer 6242.05.60279
(IBAN: NO9062420560279,
SWIFT: NDEANOKK,
Nordea Bank Norge ASA).

Husk å oppgi navn og adresse, da innbetaling fører til en medlemsregistrering i foreningen, Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011, i henhold til vedtektene. I tillegg vil det sendes ut et takkekort.

For privatpersoner som gir 5.000 Nkr og bedrifter/organisasjoner som gir fra 25.000 Nkr, vil Tobbe smi en jernrose til giverne, som en kvittering for gaven. Rosene er signerte og nummererte. Vedtekter for Jernrosen minnemonument 22. juli 2011 finner du under egen fane.

KONTAKT OSS

Jernrosen Minnemonument, 22. juli 2011
Smia, Verksgata 6A 1353 Bærums Verk
Org.nr: 997 711 386 Kontonummer: 6242.05.60279
(IBAN: NO9062420560279, SWIFT: NDEANOKK, Nordea Bank Norge ASA)
Mobil: +47 482 37 221
E-mail: jernmalm@gmail.com


 

EN VARM TAKK TIL JERNROSENS BIDRAGSGIVERE

Akershus fylkeskommune, Bærum kommune, Drammen kommune, Fredrikstad kommune, Røya kommune, Hemne kommune, Hitra kommune, Kristiansand kommune, Moss Kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Odda Kommune, Oppland Fylkeskommune, Sel kommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Sola kommune, Stor-Elvdal kommune, Stange kommune, Spydeberg kommune, Okke kommune, Troms fylkeskommune, Træna kommune, Tydal kommune, And kommune, Øvre Eiker kommune, Østfold Fylkeskommune, Almerinden AS, DSV Road AS, Fellesorganisasjonen Hordaland, Fellesorganisasjonen Rogalandforbund, Industri og energi Forbund, Handel og kontor, Multiconsult, Frøya kommune, Norske Shell.

Webdesign: Anton Malm & Lilla Webstudion