English menu

KONTAKT

KONTAKT


Jernrosen Minnemonument, 22. juli 2011
Smia, Verksgata 6A
1353 Bærums Verk
Mobil: +47 482 37 221

E-post: jernmalm@gmail.com


Styret

Tobbe Malm (Smed og initiativtaker)
E-post: jernmalm@gmail.com
Telefon: +47 48237221

Lisbeth Kristine Røyneland
E-post:lisbeth.royneland@gmail.com
Telefon: +47 95143792

Linda Sogn
E-post:sognl@hotmail.com
Telefon: +47 47383758

Sture Jacobsen (Regnskap)
E-post: sturejac@online.no
Telefon: +47 92268829

Grant Thornton Revisjon AS (Revisjon)
v/Hans-Christian Axelsen
E-post: axelsen@grant.thornton.no
Telefon: +47 90858240

Webdesign: Anton Malm & Lilla Webstudion