English menu

HOME

JERNROSEN

Jernrose prosjektet er et symbol på mot, verdighet og den positive kraften i det å spørre om hjelp og støtte i vanskelige tider. Etter terrorhandlingen i 2011, åpnet det internasjonale smed samfunnet opp for å hjelpe og støtte det norske folk. De samlet seg for å dele smerten og sorgen og med et ønske om å skape noe positivt etter en terrorhandling. Terror og angrep er en realitet i dagens samfunn. Vi kan ikke gjemme oss fra denne brutale og vanskelige virkeligheten. Selv om prosjektet startet i Norge, fant det ikke sin rette form før jernrosene begynte å komme inn fra hele verden. Det krever mot å stå opp for og hjelpe hverandre. Det norske folket tillot ikke terrorangrepet å splitte dem.

Før terrorangrepet var Norge en nasjon hvor alle følte seg trygge. Noen samfunnskritikere sa at det norske samfunnet var blitt mer isolert og at den yngre generasjonen tenkte mer og mer på seg selv. Men, da man stod midt i en stor tragedie var det første budskapet fra ledere og politikere at man måtte fokusere på solidaritet og ikke straff. De hadde et tydelig budskap og samlet det norske folk. For Tobbe Malm, skaperen av Jernroseprosjektet, ga budskapene gjenlyd og han hørte, “Vi må stå samlet, Vi må vise verden at vi er og vil fortsette å være et åpent samfunn, Vi tror på demokrati, kjærlighet og solidaritet”. De hadde mot til å bære nasjonens hjerte – solidaritet og demokrati – mens hjertet fortsatt var rått og blødende. Denne responsen inspirerte helt fremmede personer til a skape og sende en jernrose i sympati og kjærlighet. Nå har vi mer enn 900 jernrosen fra over hele verden.

Se på hele samlingen her.

Jernrosen Minnemonument

Nå søker prosjektgruppen finansiering for å kunne reise et minnemonument i Oslo by. De har hatt mange tilbakeslag. Men Tobbe Malm har fortsatt tro på budskapet i jernroseprosjektet. Han håper at et monument på en offentlig plass kan hjelpe mennesker til å dele sorg og finne fred. Ta kontakt med Tobbe hvis du har innspill eller ønsker å snakke om muligheter.

Klik her til å støtte prosjektet.

Webdesign: Lilla Webstudion & Anton Malm